Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8

1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8

1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8

(Rating : 4.0 from 1 Review)

US $ 60.50 US $ 60.50 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8 are here :

1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8 Image 2 - 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8 Image 3 - 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8 Image 4 - 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8 Image 5 - 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8 Image 5 - 1 X Sipeed Maix Đi Phù Hợp Với Cho RISC V Ai + IOT Trên Tàu JTAG Và UART Dựa Trên STM32F103C8

Other Products :

US $60.50