Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA

TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA

TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA

(Rating : 5.0 from 2 Review)

US $ 22.60 US $ 16.95 25% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA are here :

TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA Image 2 - TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA Image 3 - TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA Image 4 - TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA Image 5 - TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA Image 5 - TTGO LoRa32 V2.1 _ 1.6 Phiên Bản 433/868/915Mhz ESP32 Lora OLED 0.96 Inch Thẻ SD Bluetooth WIFI Không Dây Module ESP 32 SMA

Other Products :

US $16.95